Apa itu e-Biogreen???

E-BIOGREEN adalah produk unik yang dihasilkan melalui proses bio teknologi yang menawarkan kos penyelesaian yang efektif kepada penggunaan bahan bakar terutama minyak. Ia akan bertindak menukar molekul minyak biasa menjadi lebih efektif dan meningkat kuasa kepada paras paling optimum dengan beberapa kebaikan:-

  • Meningkatkan kebersihan alam sekitar
  • Meningkatkan Kuasa dan Prestasi
  • Meningkatkan kilometer dan penjimatan minyak
  • Meningkatkan jangka hayat enjin
  • Mengurangkan kos penyelengaraan
  • Mengurangkan gegaran, kebisingan dan suhu
  • Mengurangkan toksik gas eksoz
  • Boleh diuraikan
E-biogreen boleh mereformulasikan semua jenis minyak seperti petrol, diesel, light fuel, medium fuel, heavy fuel (bunker) dan juga bio diesel.

Dapatkan informasi menarik mengenai produk ini dengan pautan ini: